Individueel: kinderen

Maakt u zich zorgen om uw kind? Wat er in hem/haar omgaat? Merkt u veranderingen in het gedrag wat u niet goed kan plaatsen of veranderen? Zoals: teruggetrokken , onzeker , angstig , sneller boos, minder goed luisteren, problemen met slapen, stemmingswisselingen, buikpijn, hoofdpijn? Heeft uw kind een nare situatie meegemaakt zoals een scheiding van ouders, verlies, (chronische) ziekte, pesten, verhuizing?
In de individuele sessies voor kinderen gebruikt MONADA de taal die het beste bij uw kind past om zich te uiten. Dat kan zijn praten, spel, beweging, creativiteit of dans. MONADA sluit aan bij het kind en helpt u en het kind op weg om het gedrag beter te begrijpen en te veranderen.