Game changers

Je plek vinden in een groep is niet altijd makkelijk. Soms lijkt het een spel zonder regels of een spel waar niet iedereen aan meedoet. Soms lijkt het op een spel waarbij niemand écht is en zichzelf kan zijn. In de groepstraining Game Changers is er aandacht voor jou en jouw positie in een groep. Je hebt er meer invloed op dat je denkt om het sociale spel te veranderen. Thema’s die aan bod komen zijn: identiteit, authenticiteit, omgang met andere mensen, verbeteren van sociale vaardigheden, je staande houden in de groepsdynamiek en het verbeteren van de groepsdynamiek. Deze training is zowel geschikt voor het individu dat wil leren om beter te functioneren in groepsverband, maar ook voor al bestaande groepen (bijvoorbeeld een schoolklas) waar er sprake is van een verstoorde groepsdynamiek. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 75 minuten.